Tobermory Red Label 1972 32 yo 49,5%...

Oceniwszy swego czasu Tobermory Green Label na 10 bardzo chciałem poznać kolejne z tej serii. Ta idea przyczyniła się do nawiązania międzynarodowych kontaktów…